Preliminärt dagsprogram för SM 2017

Fredag 25/8   Lördag 26/8   Söndag 27/8  
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
100m fö-se-fi 100m fö-se-fi 200m fö 200m fö 200m se-fi 200m se-fi
400m fö-se 400m fö-se 400m fi 400m fi 800m fi 800m fi
1500m fö 1500m fö 800m fö 800m fö 5000m fi (A+B) 5000m fi
10000m fi 10000m fi 1500m fi 1500m fi 400mh fi 400mh fi
Höjd fi (A+B) Stav fi (A+B) 110mh fö-se-fi 100mh fö-se-fi Tresteg fi Höjd fi
Längd kval   400mh fö 400mh fö Kula fi Diskus fi
Diskus fi Tresteg fi 3000mh fi 3000m hi fi Spjut fi Längd fi
Slägga kval Kula fi Stav fi (A+B) Höjd kval Stafett mix 4 x 100  
  Slägga fi Tresteg kval Längd kval    
  Spjut kval Längd fi Diskus kal    
    Kula kval Spjut fi    
    Slägga fi      
    Spjut kval      

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se