Ändrad ingångshöjd P 19 Höjd

Ingångshöjd ändrad till 180 P 19 Höjd