Översiktskarta Rimnershallen

Nedan finns översiktskarta för Rimnershallen

Plan 1

Plan 2