Endast gummikulor

OBS! Endast sk. gummikulor får användas i hallen.

Järnkulor absolut förbjudna !

Invägning av egna kulor i sekretariatet plan 1tr.