Mindre ändring av tidsprogram lördag.

Längd F17 framflyttas 15 minuter till kl. 11,50.

Längd F19 framflyttas 10 minuter till kl. 13,25