Avprickning 90 minuter före start i stav

För att ge bättre förutsättningar i förberedelserna inför tävlingsstart har tiden för avprickning i stav förlängts till 90 minuter. Avprickningstiden för övriga grenar är som tidigare angetts i PM - 60 minuter.