Kvalgränser i längd

I F19 och P17 längd genomförs kvaltävlingar vid fler än arton avprickade deltagare varifrån de tolv främsta går till final eller samtliga som uppnått kvalgränsen 5.35m (F19) respektive 6.20m (P17). Vid 18 eller färre avprickade genomförs final på angiven finaltid. Övriga klasser avgörs i direktfinaler.

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se