PM

Vi ber aktiva, tränare och ledare läsa igenom tävlingens PM noggrant! - uppdaterat 12/2.

Klicka på dukning för att se hur arenan kommer att se ut under mästerskapet.

Notera att tiden för avprickning i stav förlängts till 90 minuter.

Avprickningslistor anslås på väggen i foajén till tävlingsarenan. Personlig avprickning med namnteckning sker senast 60 minuter före grenstart (stav 90 min). Aktiv som inte prickat av sig kommer inte att tillåtas start.

Ingen avprickning sker inför semifinal eller final utom vid direktfinal.

Aktiv som prickat av sig, men inte kommer till start, eller uteblir från start i en omgång dit vederbörande kvalificerat sig, riskerar att inte få starta i annan gren på tävlingen.

Ev. återbud till semifinal eller final meddelas i informationen som ligger innanför aktivas entré till arenan.

 

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se