PM, funktionärer

En förutsättning för IJSM som arrangemang är alla de funktionärer som ställer upp och medverkar under mästerskapet, stort tack för er insats.

För att mästerskapet ska fungera så smidigt som möjligt för alla parter ber vi samtliga funktionärer läsa igenom tävligens funktionärs-PM.

Har du frågor så vänligen kontakta Anna Linner, anna.linner@goteborgfriidrott.se

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se