OBS! Ändringar gällande stavhopp män!

Vi kommer dela upp stavhoppet för män i två pooler för att det ska bli en så rättvis tävling som möjligt. Detta medför en ändring i tidsprogrammet och i avprickningsrutinen.

Pool B kommer starta kl 10.30 på söndagen med ingångshöjd enligt PM på 4.45

Pool A kommer starta kl 13.35 på söndagen med ingångshöjd på 4.63

Avprickning sker i den pool som den aktive önskar hoppa, dvs det kommer finnas dubbla listor för avprickning. Välj vilken pool du vill hoppa i och pricka av dig där.

Höjningsschema enliget det som angivits i PM.

Vi kommer göra allt vi kan för att nå ut med denna information till alla aktiva, om du läser detta och vet någon som ska hoppa stav hjälp gärna till att sprida informationen.