Tidsprogram ISM

Tidsprogrammet finns nu publicerat under tävlingsinformation.