PM

Här nedan finns akutellt PM för inomhus-SM 2020.

Vi har idag, 2020-02-20, gjort en uppdatering i PM:et. Ny jury är tillsatt.

PM

Grupper: