PM

PM

Tävlings-PM

Mångkamps ISM/IJSM/IUSM 8-9 februari 2014, Växjö

 

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar IFK Växjö alla hjärtligt välkomna till årets Mångkamps-SM i Telekonsult Arena, Växjö!

Vi ber alla aktiva, tränare och ledare att noga läsa igenom nedanstående anvisningar innan tävlingen.

 

NUMMERLAPPAR

Nummerlapp hämtas i tävlingsinformationen, bredvid kiosken i Telekonsult Arena.

 

Observera att anmälningsavgiften för våra utländska deltagare måste vara betald innan tävlingen. Det går bra att betala kontant, eller med betalkort. Svenska föreningar faktureras i efterhand.

 

EFTERANMÄLAN

Efteranmälan tas endast emot i mån av plats. Anmälan via mejl, och tävlingsdag endast på plats fram till 90 minuter före första start. Anmälningsavgift 400 kronor.

 

AVPRICKNING

Avprickning sker personligen 60 minuter före anvisad starttid. I samband med avprickning så noterar man bästaresultat på 60m och 60m häck för heatindelning, när det blir flera än 1 heat i klassen. Dessutom önskad ingångshöjd i höjd och stav.

 

Avprickningslistor uppsatta i gången mellan Telekonsult Arena och uppvärmningen (i Tipshallen)

 

UPPROP

Upprop på respektive startplats 10 minuter innan respektive grenstart.

 

OMKLÄDNING

Omklädningsrum finns i Telekonsult.

 

UPPVÄRMNING

I C-hallen inne i Tipshallen.

 

ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER

- M, M22 tävlar gemensamt i M, där alla får placeringar i M. Deltagarna i M22 kommer att redovisas separat på resultatlistan. Det kommer att vara separat prisutdelning i M22.

- K, K22, F19 avgörs på samma vis.

- En deltagare som inte har startat i en gren, har inte rätt att få fortsätta mångkampen.

- Genomgånghöjd i höjdhopp för alla klasser blir 170. Ingångshöjd blir efter lägsta önskade vid avprickningen (ex. 125 eller 140) Höjningarna är 3 cm. genom hela tävlingen

- Genomgångshöjd i stavhopp (för pojkar, män) blir på samma sätt 303.

- Kula genomförs i alla klasser med utomhuskula/järnkula.

 

TÄVLINGSYTA

Något stavhopp, och eventuellt något längdhopp kommer att genomföras utanför rundbanan. Även då kommer det finnas gott om plats runt hela rundbanan för publik

och coaching. Alla som inte tävlar för tillfället, ombedes att hålla sig utanför

rundbanan. Vi har även en stor läktare.

 

STARTTID/TIDSPROGRAM/SLUTTID

Följande starttid gäller. I något fall kan starttid senareläggas något beroende på

antalet deltagare.

Något tidsprogram kommer inte att anslås, utan starttid för nästkommande gren meddelas av speaker under pågående tävling. Tid mellan grenarna är 30 min, och något längre där det anses behövas.

 

Klass           dag             starttid        preliminär sluttid             antal deltagare

F15             lördag         10:15          17:00                           24

F16             lördag         10:00          16:45                           17             

F17             lördag         12:00          17:15                           8

K/K22/F19   söndag        10:00          16:15                           18

P15             lördag         11:00          16:00                           12

P15             söndag        11:15          16:00

P16             lördag         10:45          15:00                           9

P16             söndag        11:30          16:30

P17             lördag         11:45          16:45                           7

P17             söndag        11:45          16:45

P19             lördag         11:30          17:30                           10

P19             söndag        10:30          15:30

M/M22         lördag         11:15          16:45                           11

M/M22         söndag        10:45          15:45

 

PROTESTER

Protest under pågående tävling ska först göras muntligen till grenledaren. Protest kan lämnas av tävlande eller annan person på den aktives uppdrag. Skriftliga protester inlämnas till tävlingskansliet (upp för spiraltrappan) senast 30 minuter efter kungjort resultat tillsammans med protestavgift 300 kronor. Avgiften återbetalas om protesten godkänns av juryn. Juryn behandlar protesten och meddelar beslut så snabbt som möjligt.

 

PRISER

Prisutdelningar med de tre främsta i varje gren kommer att genomföras direkt efter avslutad klass är avklarad.

 

RESULTAT/WEB-TV

Resultaten sätts upp på kastväggen. Resultat efter avslutad gren och fullständig resultatlista publiceras på www.ifkvaxjo.sedär även web-TV kommer att sända.

 

MAT

Vi kommer att erbjuda kiosk under bägge dagarna. I sortimentet kommer det att finnas pastasallad, hamburgare, korv, baguette, läsk, dricka, kaffe, chokladbitar m.m.

 

SJUKVÅRD

Vi kommer att ha sjukvårdare på arenan.

 

DOPINGKONTROLL

Dopingkontroller kan komma att utföras. Kontrollera vilka mediciner du tar. Lista över förbjudna medel finns på RF:s hemsida www.rf.se

 

Micropower Running Event

Är en tävling i sprint, häck och löpgrenar som pågår bägge dagarna. Tävlingen startar efter inledande mångkampslöpningarna strax efter kl. 12 bägge dagarna.

 

UPPLYSNINGAR

Vid frågor eller önskemål om ytterligare information går det bra att höra av sig till vårt kansli på 0470-16116 eller info@ifkvaxjo.se.

 

 

Varmt välkomna till Telekonsult Arena och Mångkamps-ISM!

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se