Hur många tävlar i mångkamp?

 

I skrivande stund har vi 147 anmälda till helgens ISM i mångkamp. Hur står sig den siffran i förhållande till tidigare år. Här följer en uppställning över hur många som genomfört ISM i mångkamp i respektive åldersklasser sedan 2003. Siffrorna för 2016 gäller dock antalet anmälda, i slutändan blir det något färre som genomför tävlingen. 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
  Gbg Norrk Väx Väx Gbg Norr Sätr Väst Gbg Boll Nykö Kkro Kkro Gbg
M 8 7 5 7 10 11 7 6 11 5 11 10 14 14
M22   8 4 4 5 3 7 6 5 10 5 6 6 2 5
P19 15 4 6 5 8 9 8 10 12 11 13 10 8 13
P17 11 11 6 9 9 4 6 6 9 7 17 14 12 16
P16 12 7 7 9 15 6 8 11 10 9 - - - -
P15 16 13 11 10 10 8 7 11 20 10 13 12 10 14
K 3 2 2 6 6 13 6 3 6 7 1 1 4 6
K22 4 3 3 2 0 5 5 9 8 0 6 3 2 4
F19 13 7 7 14 5 8 4 7 16 10 8 6 7 15
F17 15 5 5 4 8 6 7 5 15 5 19 16 21 22
F16 16 14 14 13 12 10 11 14 17 22 - - - -
F15 26 21 21 20 22 15 19 16 32 21 23 19 15 22
  147 108 91 104 108 102 94 103 166 112 117 97 95 131

 
Vad kan man då läsa ut av ovanstående? För det första att intresset för årets mästerskap är stort. Endast rekordåret 2008 (183 anmälda och 166 genomförda) visar högre siffror.För det andra att det är ett högre deltagande när tävlingen ligger i mars, efter de inviduella mästerskapen. Fler "nybörjare" vågar då testa på mångkampandet som en rolig säsongavslutning.
 
Att klass F15 år efter år lockar högst deltagande, men att siffran därefter faller kraftigt ända upp till seniorklassen.
 
Att klass P19 i år kraftigt bryter mönstret. 15 deltagare kan jämföras med 4-6-5 de tre senaste åren.
 
Att vi trots allt inte riktigt "lever som vi lär". Den svenska träningsläran betonar eftertryckligt vikten av allsidighet i unga år. Ändå är det procentuellt sett väldigt få av våra ungdomar som någonsin genomför en mångkamp. Beror det på att våra tränare känner sig osäkra på att lära ut de tekniskt mer svåra grenarna? Beror det på en allt tidigare specialisering mot de tilltagande internationella mästerskapen i allt yngre åldrar?
 
Frågan är inte helt lätt att besvara. I helgen blir det i alla fall Mångkampsfest i Göteborg!
 
328

Rår någon på Fredrik Samuelsson i helgen?

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se