Tidsprogram och PM

PM inklusive tidsprogram

Startlista

 

Tidsprogrammet innefattar exakta startider för respektive åldersklass. Dessutom anges när respektive klass beräknas vara avslutad. Denna tid är som Ni förstår betydligt mer osäker.
 
Vi jobbar efter ett "tänkt tidsschema" men publicerar inte detta då det kommer att bli korrigeringar under resans gång.
 
Vi kommer att så långt som möjligt ha 30 minuters vila efter varje avslutad gren. Efter varje avslutad gren annonserar speakern starttid för nästa gren.
 

319

 

Samuel Wiik gör en intressant start i P19. Vid IJSM i Växjö tog hansilver på 400m med 50.15 sek.

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se