PM och starttider

Här är PM för mångkamps-SM med de fastslagna starttiderna för respektive tävlingsdag. 

Vill ni ladda ned PM som PDF så finns det HÄR. (Reviderat med starttider söndag MS-M22-P19)

 

Tävlings-PM till ISM mångkamp Stadium Arena Norrköping 10- 11 februari 2018

Vi ber dig att läsa detta PM omsorgsfullt och sprida innehållet till alla berörda - därmed medverkar du till att tävlingen kommer att fungera smidigare för alla parter.

 

ALLMÄN INFORMATION

 

Tävlingsarenan

Stadium Arena har gatuadress Utställningsvägen 11, och ligger på Himmelstalundsområdet i Norrköping. Vägbeskrivning finns på tävlingens hemsida  www.smfriidrott.com

 

I hallen finns fritt Wi-Fi, ”Guest-StadiumArena”

 

Arenan är öppen för träning fredag 6 februari mellan kl. 16.00 -19.00,men samtidigt pågår förberedelser för helgens tävlingar. Möjlighet finns att lägga in stavar i hallen under denna tid också.

Parkering

Fri parkering finns i direkt anslutning till arenan. Var noga med att parkera inom anvisade rutor, och blockera inte in-/utfart.

Entré och läktarplatser

Det är fri entré till tävlingarna. Vi kommer att ha läktarsektioner för cirka 550 personer tillgängliga. Entré, gångytor - och läktarplatser får beträdas med ”uteskor”, men i uppvärmningshall och på tävlingsytorna är endast rena skor/inneskor tillåtet. Vi ber dock alla att borsta av snö/grus/sand vid entrén till hallen.

Servering och mat

I entréhallen finns café med kiosk och en del ”matigt” med smörgåsar, sallad, korv med bröd, öppet båda dagarna från 08.30 till tävlingens slut.

För er som har förbeställt lunch så finns den mellan 12.00 -15.00 i restaurangen en trappa upp i A-hallen, skyltat från entrén. Föreningar som har förbokat lunch  får lunchkuponger i samband med att nummerlappar hämtas ut.

 

500m från arenan finns ICA Kvantum, öppet från 08.00 både lördag och söndag.

 

Omklädningsrum och toaletter

Omklädningsrum för herrar och damer finns i korridoren till vänster precis innan man går in i friidrottshallen. Toaletter finns i omklädningsrum, inne i friidrottshallen under sekretariatshyllan, ute i entréhallen och uppe i restaurangen. Hiss finns till restaurang.

 

TÄVLINGSINFORMATION

 

Avprickning och nummerlappar

Listor där ni prickar av er anslås innanför entrén i friidrottshallen, precis bredvid läktaren, där också nummerlappar finns att hämta

Varje aktiv prickar av sig genom att skriva sin namnteckning på listan senast 60 min före första grenens start. Om ni vet efter dag 1 att ni avstår start på dag 2, så ber vi att ni meddelar detta.

Ange årsbästa i löpgrenarna 60 m/60 m häck. En preliminär ingångshöjd i  höjdhopp /stavhopp underlättar även för oss.

Nummerlappar finns precis innanför entrén till friidrottshallen, nedanför sekretariatet, och man hämtar ut sin egen nummerlapp, från kl. 08.00 båda dagarna. Ska bäras synligt på bröst eller rygg (höjd/stav).Reklamtext får inte vikas in.

Klubbkuvert med lunchkuponger och programblad finns där också.

Ledare/tränare behöver ingen ackreditering, men måste respektera och följa de allmänna tävlingsreglerna om tillträde till tävlingsområdet.

 

Efteranmälan

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avgöra vilka efteranmälningar som kan accepteras. Efteranmälningar som medför ytterligare tävlingsomgång kan inte godtas. Efteranmälan kan göras fram till en timme före tävlingsstart på tävlingsexpeditionen, där nummerlappar hämtas ut.

Avgiften är 400 kr, och ska betalas kontant.

 

Upprop, Starttider och tidsprogram

 

Lördag

 

Klass             Starttid                                 prel. Sluttid                         Grenordning

M22/MS          11.15                                    17.30-18                               60-längd-kula-höjd

P19                11.05                                    17.30-18                               60-längd-kula-höjd

P17                12.40                                    17.45-18                               60-stav-längd

P16                12.45                                    17.45-18                               60-stav-längd

P15                10.30                                    15-15.30                               60-stav-längd

F17                12.20                                    18-18.30                               60h-höjd-kula-längd-600

F16                10.15                                    17.30-17.45                           60h-höjd-kula-längd-600

F15                10.00                                    16.30-17                               60h-höjd-kula-längd-600

 

Söndag, ( obs, reviderat 5 feb. )

Klass             Starttid                                 prel. Sluttid                         Grenordning

M22/MS          12.20                                   17.30 -18.30                             60h – stav- 1000m

P19                10.05                                    15.30 -176                             60h – stav -1000m

P17                11.20                                    17-17.15                               60h – höjd – kula – 800m

P16                11.25                                    17-17.15                               60h – höjd – kula – 800m

P15                9.20                                      15-15.30                               60h – höjd – kula – 600m

KS/K22           9.45                                     17.45 -18.15                         60h-höjd-kula-längd-800

F19                9.45                                      17.45 -18.15                         60h-höjd-kula-längd-800

 

 

Endast tid för första grenstart är given. Calling före första start varje dag är 20 min före utsatt starttid, och då sker också kontroll av utrustning.

 

När en gren är helt avslutad startar nästa efter minst 30 min paus , och samlingstiden inför nästa gren anges så snart som möjligt efter att grenen innan är avslutad, och i hänsyn till hur schemat ser ut för övriga grupper. Varje grupp kommer att få tid för lunchpaus.

Samlingstiden ropas ut av speaker, och anslås på väggtavla där avprickningen är. Varje grupp/klass har också en gruppledare som följer respektive klass, och som man kan fråga om samlingstiderna.

 

Calling inför första gren och samlingen inför varje gren sker i samlingstältet, som finns bakom 60m-starten vid ingången till uppvärmningshallen. Där prickar ni av er hos er gruppledare, och går gemensamt in till grenen.             

 

Invigning En kort invigning med nationalsången kommer att genomföras c:a kl.10.45 på lördagen , detta är strax innan första grenstart för män.

Genomgångshöjderför höjdhopp är 1,60 och för stavhopp 3,05.

Räkna alltså 3 cm respektive 10 cm höjningar från dessa höjder upp/ned.

 

Uppvärmning

Upp- och nedvärmning sker i bollhallen med ingång från bortre hörnet av friidrottshallen i slutet av läktaren, alternativt utomhus. I bollhallen gäller rena skor, och ABSOLUT INGA SPIKSKOR, det är ett parkettgolv som används för basket.  Ingen upp- och nedvärmning får ske på innerplan och löparbanor förrän ni har gått in till grenen tillsammans efter upprop.

 

Resultat och lottning/heatindelning

Resultat och lottning samt heatindelning kommer att anslås på resultattavlorna i Stadium Arena bakom 60 meters-målet, samt vid uppropstältet, och det kommer att finnas en skärm med rullande

rapportering väl synligt någonstans i arenan. Dessutom kommer alla resultat att finnas på hemsidan löpande. Korrekturläst resultatlista publiceras på hemsidan senast en timme efter avslutade tävlingar.

 

Prisutdelning Direkt efter avslutad mångkamp tar respektive gruppledare med de tre första aktiva till prispallen för prisceremoni.

 

Sjukvård och behandlingar

Vi har ansvarig sjuksköterska på plats för första-hjälpen och med support vid eventuella skador.

Dopingkontroller kan förekomma, och då ber vi er att ni följer instruktioner från ansvarig personal.

 

Upplysningar/frågor?

Projektansvarig, Krister Hultberg. Tel 076 -8313459, mail friidrott@tjalve.nu

Tävlingsledning  Anna Palmerius, 0705-11 54 36 , anna@palmerius.se

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER - ALLMÄNT

Allmänna tävlingsregler

Reglementsenlig klubbdräkt ska bäras. Väska eller annan personlig utrustning som medförs till innerplan får inte bära reklam. Det är heller inte tillåtet att ha med sig mobiltelefon eller musikanläggning utan hörlurar på innerplan.

 

Tränare och ledare

Tränare och ledare får inte vistas på tävlingsytan och innerplan. Avspärrningar kommer finnas vid rundbanan och vid kula / längdhopp utanför rundbanan som tydligt visar var du får vara. Dessa avspärrningar ombeds respekteras för allas säkerhet. Öppningar för passage för aktiva och funktionärer ombeds hållas fria. Kommunikation med tränare/ledare får ske på sedvanligt sätt, men aktiv får inte lämna arenan under tävling utan grenledarens tillstånd.

 

Dopingkontroll

Ett antal slumpvisa dopingkontroller kan komma att genomföras under tävlingsdagarna. Observera att vid svenskt seniorrekord eller juniorrekord krävs att den aktive testas senast påföljande dygn för att rekordet ska godkännas.

 

 

 

Protest Vid protest mot domslut ska först en muntlig anmälan ske till ansvarig grenledare. Protesten kan lämnas av den tävlande eller någon som företräder honom/henne. En påföljande skriftlig protest ska lämnas i tävlingsexpeditionen senast 30 minuter efter kungjort resultat tillsammans med en avgift på 500 kronor (kontant) för seniorer, och 400 kr för övriga.  Avgiften återfås om protesten godkänns. Officiell tid för kungjort resultat står på resultatlistan som anslås bakom 60-målet.

 

Egen utrustning/redskap

Tillåten spiklängd är 7 mm i samtliga grenar.Kontroll av tävlingsdress samt spiklängd kommer att göras vid upprop. Eventuellt egna kulor ska lämnas till tävlingsexpeditionen för kontroll senast 1½ timma före respektive grenstart. Vi använder metallkulor, kastsektorn är grusbelagd.

För ansatsmärken tillåts egen tejp eller av arrangören tillhandahållna markeringar.

Annan färgmarkering eller krita är förbjuden. Max två märken per aktiv, och vi ber dig att ta bort dina märken efter slutförd tävling.

 

 

Välkomna till Norrköping och mångkamps-SM inomhus 2018

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se