PM för IUSM 9-10 mars 2013

Utskriftsformat av PM

Svenska Friidrottsförbundet, Öresund FK och MAI hälsar alla välkomna till IUSM i Friidrott i Atleticum, Malmö. Vi ser fram emot två dagar med spännande och framgångsrika tävlingsdagar.
 
Vi ber aktiva och ledare att omsorgsfullt ta del av de anvisningar som finns i detta PM och därmed medverka till att tävlingarna avlöper smidigt för alla.
 
TÄVLINGSARENA
Atleticum, Eric Perssons väg 1, 217 63 Malmö. Arenan ligger bredvid Malmö Stadion och Baltiska hallen.
 
UPPLYSNINGAR
Telefon 040-869 00 t o m den 8 mars. Under tävlingsdagarna 0733-26 90 90
E-post annika@mai.se Hemsida http://www.smfriidrott.com/tavling/iusm-2013
 
OMKLÄDNING
Omklädning finns i Atleticum.
 
PARKERING
Avgiftsbelagd parkering finns utanför Atleticum.
 
UPPVÄRMNING
All uppvärmning sker i Löpargången på Malmö Stadion.
 
TRÄNING
Atleticum kommer att vara öppen för träning fredagen den 8 mars. Samtidigt pågår förberedelserna för helgens tävling - vänligen visa hänsyn till de som arbetar.
 
SERVERING
Det finns servering i Atleticum under tävlingsdagarna. Förbeställda luncher hämtas mot uppvisande av kupong. Lunch kan även köpas för 80 kr. Lunch serveras från kl. 12.00 lördag och söndag. Dessutom serveras kaffe, läsk, bullar, korv och lagad mat med mera.
 
FUNKTIONSTRÖJA – IUSM
Unik funktionströja från PUMA med IUSM-logo erbjuds för endast 195 kr/st.
 
LÄKTARE
Inga speciella platser för aktiva och ledare. Vänligen sätt era väskor under läktaren. Platser får ej markeras.
 
NUMMERLAPPAR, INFORMATION OCH LUNCHKUPONGER
Nummerlappar delas ut föreningsvis i Atleticum fredag kl. 15.00-16.30 på MAIs kansli och i sekretariatet under tävlingsdagarna. I nummerlappskuvertet finns även lunchkuponger enligt förhandsbeställning och övrig information. I stav och höjd får nummerlappen bäras valfritt på bröstet eller ryggen. I övriga grenar skall nummerlappen bäras på bröstet. Reklamen får inte vikas in så att reklamen döljs.
 
EFTERANMÄLAN
Accepteras i mån av plats. Efteranmälningar görs på tävlingssekretariatet. Efteranmälningsavgiften är 300 kr per gren och betalas kontant på plats.
 
ÅTERBUD
Vi tacksamma om de som inte kommer till start meddelar detta till info@mai.se
 
AVPRICKNING
Avprickningslistor anslås i Atleticum. Personlig avprickning med namnteckning (!) senast 60 minuter före grenstart i alla grenar utom i stav där avprickning ska ske 90 minuter före grenstart. Tävlande som ej prickat av sig i tid tillåts ej att starta i grenen. Tävlande som uteblir vid start trots avprickning riskerar att ej få starta i annan gren. Ingen avprickning inför semi- eller final. Återbud till semi- eller final meddelas tävlingskansliet.
 
CALLING
Obligatoriskt upprop, kontroll av tävlingsdräkt m m.
Löpningar: 20 minuter före start, inmarsch 15 minuter före starttid
Teknikgrenar utom stav: 35 minuter före start, inmarsch 30 minuter före starttid
Stavhopp: 65 minuter före start, inmarsch 60 minuter före starttid
 
ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER
  • Reglementsenlig tävlingsdräkt måste bäras.
  • Musik får avlyssnas endast via hörlurar på innerplan.
  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon, videokamera eller laptop inom tävlingsområdet.
  • Spikar får vara max 7 mm med undantag för höjd där 9 mm är tillåtet.
  • Reklammärken får vara max 40 kvadratcentimeter och 4 cm höga
  • Inga ledare, tränare eller motsvarande samt icke-ackrediterade fotografer får vara på innerplan.
Tävlingsområdet är rundbanorna och området innanför samt Grop B.
 
PROTESTER
Muntlig protest kan göras till ansvarig grenledare. Protest kan lämnas av den aktive eller någon som företräder henne/honom. Skriftliga protester lämnas till tävlingssekretariatet i Atleticum senast 30 minuter efter resultat anslagits tillsammans med avgiften på 300 kr. Avgiften återfås om protesten godkänns.
 
UTPASSERING EFTER TÄVLING
Gemensam utpassering sker efter avslutad gren och leds av respektive grenledare. Om tävlande önskar lämna tävlingsarenan innan tävlingen avslutats skall grenledaren godkänna detta.
 
PRISUTDELNING
De tre främsta i alla grenar ska vara med i prisceremonin som genomförs snarast möjligt efter avslutad gren. Samling vid klädkorgar för gemensam inmarsch.
 
START- OCH RESULTATLISTOR
Start- och resultatlistor anslås på anslagstavlor intill avprickningen.
 
DOPINGKONTROLL
Kan komma att genomföras. Observera att vid svenskt rekord krävs att den aktive testas under påföljande dygn för att rekordet ska godkännas.
 
SJUKVÅRD
Sjukvårdpersonal finns vid tävlingssekretariatet.
 

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 
LÖPNING
 
OM FÖRSÖK/SEMIFINAL UTGÅR
Final går alltid på utsatt finaltid. Om semifinal utgår så går försöken på utsatt försökstid.
 
HEATINDELNING OCH BANLOTTNING
SFIF:s representant ansvarar för heatindelning och banlottning. Aktuella heatindelningar/banlottningar anslås i anslutning till avprickningen och Calling. Regler för heatindelning och banlottning hittar du på www.friidrott.se under tävlingar – bestämmelser m.m.
 
HÖJDHOPP
Genomförs med final direkt med höjningsschema enligt nedan:
P16 164-170-174-178-181-184 + 2 cm
P15 160-166-170-174-177-180 + 2 cm
F16 149-155-159-163-166-169 + 2 cm
F15 146-152-156-160-163-166 + 2 cm
STAVHOPP
P16 277-295-313-331-343-355-363-371-377-383 + 5 cm
P15 259-277-295-307-319-327-335-341-347 + 5 cm
F16 216-234-252-270-282-294-302-310-316-322 + 5 cm
F15 226-244-262-274-286-294-302-308-314 + 5 cm
TRESTEG
Plankor för samtliga klasser, 9 m och 11 m. Önskat plankavstånd anges vid avprickningen. 
 
LÄNGD
Längdkval genomförs för F16 Grop A och F15 i Grop B. Till final går alla som klarat kvalgränserna. Om dessa är färre än 12 st fylls finalfältet upp till 12 st baserat på de resultat som uppnåtts under kvaltävlingen. 
 
Kvalgränser längd: 
F16 530 cm
F15 520 cm
 
KULSTÖTNING
Tävlingen genomförs med gummikulor. Egna kulor får användas om de har lämnats till invägning hos tekniske ledaren vid Calling söndag kl. 08.00-11.00. Arrangören svarar för att egna kulor som godkänts för användning kommer till tävlingsplatsen. 
 
VIKTKASTNING
Genomförs med av arrangören tillhandahållna redskap (mjuka inomhusvikter). Egna vikter är ej tillåtna. 

 

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se