Ny E-postadress till anmälan

E-postadressen till anmälan är nu ändrad och ska vara info@windathletics.se.