Två omgångar på 200-400 meter i vinter

Svenska Friidrottsförbundets styrelse har beslutat att på försök testa att springa 200 meter (15-åringar) och 400 meter (16-åringar) i två omgångar under vintern 2015. Detta gäller IUSM, IJSM och ISM. Proceduren blir följande:

Försöksheat löps enligt vanlig seedningsordning d v s man saxar seedningen enligt vanlig praxis (beskrivs i regelboken F4.11.5-4.11.17).

Maximalt tre löpare per försöksheat på 200 meter.

Tider avgör vidare kvalificering d v s på en fyrabanorsanläggning går de fyra främsta till en final, 5-8 till B-final och 9-12 till C-final, se kvalificeringsbestämmelser SM.

Finalerna löps i ordningen C- final B- final, final.

I grunden är det A-finalen som gör upp om medaljerna men skulle det gå färre än tre i mål med giltigt resultat kan det även bli medaljer till löparna i B-final (o s v). Det kommer dock inte att flyttas löpare mellan finaler vid strykning eller liknande.

Försöket görs under 2015 och en arbetsgrupp utvärderar för att eventuellt kunna lägga ett förslag till förbundsårsmötet i mars.

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se