Ändring i tidsprogrammet 190303

OBS! Ändringar gjorda per den 3/3. På lördagen har F15 200m fö tidigarelagts och P16 och F16 400m fö senarelagts.

Aktuellt tidsprogram hittar du i vänsterspalten.