Observera att P16 stavhopp avgörs på lördagen!

Det har smygit in sig ett fel i inbjudan så var uppmärksamma på att P16 Stavhopp avgörs på lördagen kl 14:40!