Justerat tidsprogram

Höjd K22, M22 lördag borttaget. Söndag gäller och efter önskemål så är start framflyttad en timma.