Litet förtydligande i PM om 200 meter

På 200 meter löps försök på försökstid oavsett om semifinal utgår eller ej.