Försök utgår F19 100mh

Försök utgår på F19 100m häck på grund av för få anmälda. Det blir istället final direkt klockan 13.50.