Planka på 8 meter

På grund av upprepade förfrågningar lägger vi nu också till en 8m-planka i F/P15 tresteg. Detta för att underlätta för de aktiva.