Stängda grenar

Följande grenar är numera stängda för efteranmälan.

  • M22 1500m
  • P19 200m
  • P19 1500m
  • P19 längd
  • F19 400m häck
  • Diskus, slägga och spjut i samtliga klasser