Funktionärs PM

 

Hej och tack för att du vill delta som funktionär under Lag-SM, det betyder mycket för Svensk Friidrott att du vill ställa upp!

Samling

Samling sker vid målhuset för att sedan gemensamt med din grupp ta dig till din uppgift. Samling sker i god tid innan grenstart, ca 1,5 h. Då de flesta grenar börjar 10.30 – 10.50 så är en bra tid att samlas kl 9.00. För Calling är det även bra att samlas kl 9.00 då första upprop kommer att ske kl 9.30, stavhopp för män.

Tröjor

Samtliga funktionärer kommer att få en funktionärströja som skall bäras under hela uppdragstiden. Denna är även din matbiljett. Tröjan delas ut av funktionärsservice som är vid målhuset.

Vem gör vad?

I den bifogade listan hittar ni vilken uppgift ni blivit tilldelad. I de fall det står klubbnamn är det fritt fram för den klubben att välja vilka som skall vara på vilken plats. Självklart finns möjlighet att byta uppgifter inom grengruppen. Mindre byten mellan grupperna kan också ske via samordning med projektledare Åsa Jönsson.

Att tänka på i teknikgrenarna

I längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut är antalet försök reducerat till fyra per deltagare. Kastgrenarna genomförs män och kvinnor samtidigt och saxas så att kvinnorna först genomför sin första omgång, sedan männens första omgång, sedan kvinnornas andra o s v.

Mat

Funktionärsmat kommer att serveras i Halmstad Arena och är samma mat som till de aktiva. Serveringen är öppen från 11.30-15.30. Mat delas ut till de som har funktionärströja, säg även funktionär Lag-SM.

TV-Sändning

Tävlingarna är TV-sända av SVT. Det är därför viktigt att, när du är klar med din uppgift, lämnar inneplan.

Kontakt

Projektledare Åsa Jönsson, 073-824 85 97, asa.jonsson@friidrott.se

 

Återigen stort tack för att du ställer upp som funktionär under Lag-SM.John-Eric Ericsson och Åsa Jönsson, projektledare Lag-SM

Grupper: