PM för Lag-SM i Halmstad den 6 juli 2013

 

Svenska Friidrottsförbundet hälsar välkomna till Lag-SM och SMVeckan

på Sannarps IP i Halmstad.

 

TÄVLINGSARENA

Sannarps IP, Växjövägen 11 i Halmstad. Arenan ligger bakom Halmstad

Arena. Vägbeskrivning här:

Sannarps IP Halmstad

Växjövägen 11

302 44 Halmstad, Sverige

 

KONTAKT

Projektledare Åsa Jönsson, Telefon: 073-824 85 97, e-mail:

asa.jonsson@friidrott.se.

 

PARKERING

För deltagande lag sker parkering bakom Sannarps IP.

För publik och övriga sker parkering på Halmstad Arenas

parkeringsplatser.

 

NUMMERLAPPAR

Nummerlapparna delas ut lagvis till lagledaren vid tekniska mötet kl

9.30 på lördagen.

 

OMKLÄDNING/TOALETTER

Omklädning för herrar sker i Halmstad Arena. Omklädning för damer

sker i Kombihallen. Toaletter finns i Halmstad Arena.

 

UPPVÄRMNING

Får ej ske på innerplan eller löparbanor, ej heller kastplanen när tävling

pågår. Friidrottsutrymmen i kombihallen finns tillgängliga för

uppvärmning. I kombihallen får ej gräsplan användas för uppvärmning!

 

SLUTGILTIG LAGUPPSTÄLLNING

Lagledaren ansvarar för att lämna in slutgiltig laguppställning vid det

tekniska mötet kl 9.30 på lördagen. Eventuell senare ändring kan göras

fram till grenstart om detta är tävlingsadministrativt möjligt annars

senast 20 minuter före grenstart.

 

TEKNISKTMÖTE

Äger rum kl 9.30 i IFK Halmstads klubblokal som finns på

arenaområdet.

 

UPPROP OCH INMARSCH

Upprop sker i callingtältet vid målhuset. Löpingar: Samling 20 minuter

före grenstart, inmarsch 15 minuter före starttid. Stavhopp: Samling och

inmarsch 60 minuter före starttid. Övriga teknikgrenar: Samling 35

minuter före starttid, inmarsch 30 minuter före starttid.

 

INLÄMNING AV TÄVLINGSREDSKAP

Inlämning av egna redskap för kontroll skall ske senast 90 minuter före

grenstart. Plats för invägning markeras på tävlingsarenan. Redskap, som

lämnats in och godkänts, står därefter till arrangörens förfogande och får

användas av alla i tävlingsgrenen.

 

ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER

• Tävlande skall bära reglementsenlig klubbdräkt. Kontrolleras i

samband med uppropet

• Högst tillåtna spiklängd är 7 mm i löpningar och 9 mm i

hopp/kast

• Inga egna tävlingsredskap får tas med in på tävlingsarenan av den

aktive

• Tidsbegränsning för varje försök i teknikgrenarna är 60 sekunder

• Den aktive får ej medföra musikanläggningar utan hörlurar eller

mobiltelefoner på arenan under pågående tävling.

• Inga ledare, tränare eller ej tävlande aktiva får vistas på

innerplanen

• Väska eller annan personlig utrustning, som medförs på innerplan,

får ej bära reklam.

• Endast två ansatsmarkeringar får förekomma i hoppgrenarna.

Krita/färg får ej  förekomma

 

 UTPASSERING EFTER TÄVLING  

All utpassering skall ske via Mixed Zone. Gemensam utpassering sker

under kontroll av respektive grenledare. Om den tävlande önskar lämna

tävlingsarenan innan tävlingen slutförts skall grenledaren godkänna

detta.

 

PRISCEREMONIER  

Prisutdelning kommer att ske snarast efter avslutad tävling. De tre

främsta lagen i respektive klass erhåller pris.

 

RESULTAT  

Anslås på anslagstavlor bakom huvudläktaren, samt på Lag-SMs

hemsida, www.smfriidrott.com.

 

PROTEST  

Protest under pågående tävling skall först göras muntligen till ansvarig

grenledare. Skriftlig protest lämnas till sekretariatet senast 15 minuter

efter det att resultat anslagits. Samtidigt skall protestavgift 300 kronor

betalas. Denna summa återbetalas om protesten godkänns.

 

SJUKVÅRD

Sjukvårdspersonal finns vid målområdet.

 

TRESTEG

Önskat plankavstånd anges i samband med upprop.

 

HÖJD och STAV

Nedanstående höjningsscheman kommer att följas:

M Höjd: 150-165-175-182-187-192-196-200-203+3cm

M Stav: 260-290-320-340-360-380-400-416-431-446-456+10cm

K Höjd: 120-130-140-147-154-159-163-167-170+3cm

K Stav: 160-200-230-260-280-300-315-328-338-348+10cm

 

SERVERING

Lunch serveras i Halmstad Arena till de lag som har förbeställt detta.

Den serveras från 11.30 till 15.30. Visa nummerlapp med lagnamn som

identifiering för att hämta ut mat.

På idrottsplatsen kommer även vissa kioskvaror finnas till försäljning.

 

FÖRENINGSTÄLT

Får placeras i kurvorna på arenan, eller utanför arenaområdet.

Samordning sker med projektledare Åsa Jönsson samt SVT.

 

 

Grupper: