Tävlingsbestämmelser

Antal deltagare

Varje förening skall ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs. starta i två individuella grenar.

Extra deltagare utom tävlan tillåtes ej i någon tävlingsgren.

 

Arena / utrustning

Match skall arrangeras på arena med allvädersbeläggning med minst sex rundbanor och som har godkänd eltidtagningsanordning med målfoto och som i övrigt har fullgod teknisk utrustning. 

 

Gruppindelning

Kvalmatchernas gruppindelning görs av SFIF med strävan efter idrottslig balans. Hänsyn tas också till att manliga och kvinnliga lag från samma klubb så långt möjligt skall tävla på samma plats.

 

Arrangör

Utses av SFIF sedan gruppindelning genomförts.

 

Kontrollant / jury

Kontrollant utses av SFIF. På kvalmatch fungerar kontrollant som överdomare.

Vid finalen skall jury bestående av kontrollant plus två neutrala personer finnas.

 

Inbjudan / anmälan

Kvalificerad förening skall till SFIF bekräfta sitt deltagande i lag-SM på särskilt anmälningsformulär, ett per lag.

Arrangör skall senast tio dagar före match översända inbjudan till övriga deltagande föreningar.

Inbjudna föreningar skall senast fem dagar före match bekräfta sitt deltagande.

Kopia av inbjudan och bekräftelse skall samtidigt skickas till SFIF.

 

Tekniskt möte

Tekniskt möte för de deltagande klubbarnas lagledare skall ledas av kontrollanten och hållas ej senare än en timme före matchstart. Klockan 11 i Sätrahallens foajé.

 

Laguppställning

Preliminär laguppställning skall meddelas arrangören senast fem dagar före match.

Definitiv laguppställning skall lämnas vid tekniska mötet.

Ändring kan dock göras fram till 20 minuter före grenstart eller ännu senare om detta är tävlingsadministrativt möjligt.

Ändring behöver ej godkännas av tävlingskontrollant, dock uppmanas deltagande lag att vara sparsamma med sena ändringar.

 

Representationsbestämmelser

SFIF:s representationsbestämmelser gäller för lag-SM. Observera speciellt bestämmelserna för SM-tävlingar när det gäller utländsk medborgare.

Tävlande måste vara behörig att representera förening senast den 15 maj för att få delta i match. (Dvs. den som byter förening efter den 15 maj kan ej tävla i match för den nya föreningen).

Om förening har flera lag i cupsystemet får tävlande delta endast i ett av lagen i resp. matchomgång.

 

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i lag-SM (final eller kvalmatch) nedflyttas den till lägsta division i egen region.

Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande.

Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri.

Sådana förseningar får dock ej försena eller ändra fastställt tidsprogram.

 

Lottningsschema Nedanstående av SFIF fastställt schema för banfördelning och hopp/kastordning skall följas. SFIF genomför i förväg lottdragningen mellan deltagande lag.

6 lag

A

B

C

D

E

F

100, längd, spjut

4

3

6

5

2

1

200, hinder, tresteg

3

5

1

4

6

2

400, 5000, slägga

1

2

5

6

3

4

800, höjd, 4x100

5

4

2

3

1

6

1500, lång häck, kula

6

1

3

2

4

5

kort häck, stav, diskus

2

6

4

1

5

3

 

 

DELTAGANDE LAG

Lag-SM-kval Grupp A

 

Män

Kvinnor

Hammarby IF

Spårvägens FK

Huddinge AIS

Hammarby IF

IF Göta Karlstad

Täby IS

Turebergs FK

Västerås FK

Västerås FK

Gefle IF

IFK Lidingö

Uppsala IF

 

Grupper: