PM

 

492 SM-veckan493

 

                                    

 

PM Lag – SM i Helsingborg den 6 juli 2018

Tävlingsplats: Hedens Idrottsplats, Planteringsvägen 141B, 252 32 Helsingborg

Arrangör: - IFK Helsingborg

Tävlande herrlag är:                                           Tävlande damlag är:

• Spårvägens FK                                                    Hässelby SK

• Hässelby SK                                                        Ullevi FK

• IF Göta Karlstad                                                 IF Göta Karlstad

• Örgryte IS                                                            IFK Lidingö

• Mölndal AIK                                                        Spårvägens FK

• Ullevi FK                                                              Mölndals AIK

Första grenstart – första start Kl 14:20. Sista start kl 19.20

Antal deltagare - Varje förening skall ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs starta i två individuella grenar.

Extra deltagare utom tävlan tillåtes ej i någon tävlingsgren.

Kiosk – Kommer att finnas både korv och hamburgare samt varm och kall dryck m.m. till försäljning denna dag.

Varm mat finns för de lagen som beställt detta.

- Det kommer att finnas varm mat till servering med sallad, bröd och dryck. Det kommer även att finnas ett vegetariskt alternativ.

Inträde – Det kommer att vara fri entré till tävlingarna.

Arena/utrustning – Invägning av medhavda tävlingsredskap sker i tekniska sker i det tekniska förrådet under södra läktaren. Senast kl 13:30 ska redskapen vägas in hos ansvarig funktionär. Redskapen behålls av arrangören till tävlingen är slutförd. Redskapen får användas av samtliga deltagare. Arrangören tillhandhåller ett urval av godkända redskap (ej stavar).

Upprop (Calling) – Sker i callingtältet i anslutning till uppvärmningen.

Tävlingsledare: Anders Ek mail: anders.ek@palmlunds.se, telefon: 0768-580042

Projektledare: Sara Johnson, mail: Sara.johnson@hush.se, telefon: 070-8161007

Förbundstarters – Lisbeth Polgård och Jörgen Kvist

Jury – En kontrollant plus två neutrala personer kommer att utses på tekniska mötet.

Inbjudan / anmälan – Kvalificerad förening skall till SFIF bekräfta sitt deltagande i lag-SM på särskilt anmälningsformulär, ett per lag. Arrangör skall senast tio dagar före match översända inbjudan till övriga deltagande föreningar. Inbjudna föreningar skall senast fem dagar före match bekräfta sitt deltagande. Kopia av inbjudan och bekräftelse skall samtidigt skickas till SFIF.

Lagledar/Teknisk Möte – Möte för de deltagande klubbarnas lagledare. Möte kommer att hållas i funktionärstältet kl 12:40 och kommer att ledas av kontrollanten och tävlingsansvarig.

Preliminär laguppställning - Skall meddelas arrangören senast fem dagar före match. Definitiv laguppställning skall lämnas vid tekniska mötet. Ändring kan dock göras fram till 20 minuter före grenstart eller ännu senare om detta är tävlingsadministrativt möjligt. Namnen på deltagarna i stafettlagen lämnas senast 60 minuter före stafetterna startar.

Ändring behöver ej godkännas av tävlingskontrollant, dock uppmanas deltagande lag att varasparsamma med sena ändringar.

Representationsbestämmelser

SFIF:s representationsbestämmelser gäller för lag-SM. Observera speciellt bestämmelserna för SM-tävlingar när det gäller utländsk medborgare. Tävlande måste vara behörig att representera förening senast den 15 maj för att få delta i match. (Dvs. den som byter förening efter den 15 maj kan ej tävla i match för den nya föreningen).

OBS: Åldern för deltagare på 5000m och 3000mh skall vara minst 17år kalenderåret, född -2001.

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i lag-SM nedflyttas den till lägsta division i egen region. Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande. Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri. Sådana förseningar får dock ej försena eller ändra fastställt tidsprogram.

Lottningsschema - Nedanstående av SFIF fastställt schema för banfördelning och

hopp/kastordning skall följas. SFIF genomför i förväg lottdragningen mellan deltagande lag.

100, längd, spjut                                                                              4   3   6   5   2   1

200, hinder, tresteg                                                                        3   5   1   4   6   2

400, 5000, slägga                                                                            1   2   5   6   3   4

800, höjd, 4x100                                                                              5   4   2   3   1   6

1500, lång häck, kula                                                                      6   1   3   2   4   5

kort häck, stav, diskus                                                                    2   6   4   1   5   3

Lottningen finns på Lag-SMs hemsida: http://www.smfriidrott.com/tavling/lag-sm-2018

Välkomna!

Grupper: