Deltagande lag uppdaterat

Deltagande lag är nu uppdaterat det är nio deltagande lag som det ser ut.