PM

PM

Mångkamps SM 14-15 sept 2013

Tidsprogram, se separat information på SM-sidan.

Att notera angående tidsprogrammet. De starttider som är kursiverade är ungefärliga. De baseras på tidigare års antal hopp och kast och därmed beräknat tidsåtgång. Givetvis finns variationer inom detta och exakt starttid kommer meddelas via speaker och på anslagstavla eller till gruppen efter föregående grens avslut. 30 minutersregeln samt tid att äta lunch kommer att respekteras.

Avprickning: Senast 1 timme före första grenstart.

OBS! Ange årsbästa i löpgrenarna.

Nummerlapp: Hämtas personligen vid sekretariatet lördag från klockan 08.30. Bärs på bröstet dock valfritt bröst/rygg i höjd/stav. Reklamen får INTE vikas in.

Träning: Fredriksskans är öppet från 14.00 på fredagen till 20.00. Det går bra att lämna stavar.

Uppvärmning: Skall ske utanför tävlingsarenan.

Inhoppning/inkastning:Får ske då tävlingsplats är fri från andra tävlande samt att funktionär finns på plats. Dock minst 20 min före grenstart i samtliga grenar förutom stav där det är 30 minuter.  

Upprop: 15 min före grenstart på respektive tävlingsplats

Egna redskap: Lämnas in senast 2 timmar före grenstart alt. på fredagen kl. 15-18 Inlämnade redskap får användas av alla i tävlingen/klassen. Inlämnade redskap tas ut strax innan tävlingsstart.

Tävlingsdräkt: Reglementsenlig tävlingsdräkt skall bäras.

SM-JSM: K22 och F19 respektive M22 deltar automatiskt i Senior-SM och erhåller officiell placering i dessa klasser.

Innerplan: Endast aktiva i aktuella grenar samt funktionärer med ackreditering.

Efteranmälan: Kan ske i mån av plats, inga förändringar i tidsprogram, heat eller eventuella pooler. 400:-/kontant.

Läkare/sjukgymnaster: Finns tillgängliga i läkarrummet alt kontakt via sekretariatet eller speaker.

Genomgångshöjder

Höjd

M/M22: 1.82     P19: 1.82     P16-17: 1.74       P15: 1.57

K/K22/F19: 1.60      F16-17: 1.51        F15: 1.39

Stav

M/M22: 4.02             P19: 3.82            P16-17: 3.62              P15: 3.52

Resultat: Anslås på anslagstavlor samt läggs in hemsidan efter avslutad gren, (20 min). www.smfriidrott.com/tavling/mångkamps-sm-2013

Prisutdelning: Sker snarast möjligt efter avslutad gren.

Mästerskapsmedaljer utdelas till de tre bästa i varje klass. (Se även ovan betr SM/JSM)

Välfylld kiosk med smörgåsar och korv samt SM-lunch. Förbeställ så är ni garanterade mat. Se SM-sidan.

Förbundskontrollant: Lars Linde

Parkering på andra sidan Fredriksskans, Stagneliusskolans p-plats.

Boende: Best Western, Kalmarsund Hotell 0480 – 480 380

 

Välkomna

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se