Justeringar i Tidsprogrammet, dag 2

Tidsprogrammet för SM i Mångkamp justeras på begäran så att 110 mh för P19/M22/M börjar 10:30. Övriga förändringar anslås på anslagstavlan på Vilundavallen.

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se