Protokoll från SM i Mångkamp dag 1

Inskannade orginalprotokoll från dag 1 finns här (obs - stor fil!)