Tävlings PM

Tävlings PM för SM i  Mångkamp den 6-7 september på Vilundavallen i Upplands Väsby

Väsby Friidrott hälsar alla välkomna till Upplands Väsby och Vilundavallen för året SM i Mångkamp. Arenan ligger nära E4 om du kommer med bil eller buss, avfart vid Glädjens rondell. Kommer du med pendeltåg är det en promenad genom Väsby Centrum på 15-20 minuter från Väsby Station, eller buss som tar 5 minuter.

Tävlingsstart och avprickning

Tävlingen startar lördagen den 6 september klockan

 10.30 för M och M22

11.00 för P19

11.15 för P17

11.25 för P16

11.55 för K och K22

12.00 för F19

12.30 för P15

13.00 för F16 och F17

13.45 för F15

 Avprickning senast 60 minuter före grenstart.  Ange årsbästa i löpgrenar.

Tidsprogram

Tidsprogram publiceras på hemsidan onsdag den 3 september.  Notera att, förutom första gren, är starttider ungefärliga. De baseras på tidigare års erfarenheter och tidsåtgång. Exakt startid meddelas via speaker och grenledare. Vi hoppas på ett gott samarbete mellan aktiva och grenansvariga för att få en så bra och rättvis tävling som möjligt. Regeln om 30 minuter kommer att respekteras såvida inte annat överenskoms med aktiva.

Vid behov kan två längdhopp och höjd genomföras samtidigt, dock ej i stav.

Nummerlapp

Nummerlapp delas ut i samband med avprickning och hämtas personligen.

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras i mån av plats mot förhöjd avgift.  Får inte föranleda ändringar i tidsprogrammet, heat eller eventuella pooler.

Egna redskap

Egna redskap lämnas till den Tekniska ledningen senast 1 timma före grenstart.

Uppvärmning

All uppvärmning sker utanför arenan eller på angränsande gräsyta. Inga kast får ske utanför kastområdet på arenan.

Upprop

Upprop sker 15 minuter innan grenstart på respektive tävlingsplats.

SM-JSM

K22 och F19 samt M22 deltar automatiskt i Senior SM och erhåller officiell placering i dessa klasser.

Sjukvård

Sjukvårdsansvarig kommer att finnas på plats.

Genomgångshöjder

Höjd

M/M22: 1,83    P19: 1,83     P16-17: 1,74     P15: 1,59

K/K22/F19: 1,60     F16-17: 1,51     F15: 1,39

Stav

M/M22: 4,03     P19: 3,83     P16-17: 3,63     P15: 3,53

Resultat

Anslås snarast efter att delgrenen avslutats samt publiceras på hemsidan.

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter att respektive klass avslutat sin sista gren.

Servering

Servering i form av kafeteria och grill finns i anslutning till arenan. Varm mat kan förbeställas.

Boende

I kommunen finns det två Scandic hotell varav ett ligger intill arenan. Scandic Upplands Väsby till rabatterat pris om bokningskod SIMI050914 anges.

Parkering

Parkering finns i anslutning till arenan och vid Väsby Centrum.

Tävlingsbestämmelser

Om inte annat sagt ovan gäller SFIF tävlingsregler.