Kontakt

För ytterligare info om SM i Mångkamp kontakta Ulrik Mattisson på;

ulrik.m@telia.com alt 0730 684 862