Massage

Massage

Mindre rum för massage finns tillgängligt i Påskbergsvallens lokaler under tävlingstid. Arrangören tillhandahåller inte massör utan endast lokal samt massagebänk.