PM och tidsprogram

PM

Hittar du här

190912 Ändringar i PM:

Avprickning i F14 30 min före tävlingsstart

Spiklängd 12 resp 9 mm

Lunch till tävlande flyttas till inomhus 

Tidsprogram

Lördag

Söndag

190912 Ändringar i tidsprogrammet:

Lördag: Något senarelagd tävlingsstart för F19, K22 och K

Söndag: Tidigarelagt som helhet för P15, vilket även påverkar grenstarter i P13 samt grenstart i kula för P16 och P17 och i längd för F14 och F15.

190914 Ändringar i tidsprogram söndag:

P16 och P17 tävlar gemensamt på Höjd 1, med start kl 13.10. Det innebär även tidigareläggning av P15 höjd (15 min) till 11.40 samt smärre tidsändring för P16 och P17 kula och P17 1 000 m.