OBS! 200 meter ev semi på försökstid

För att ge alla deltagare på 200 meter större chans till återhämtning kommer eventuell semifinal att hållas på försökstid.

Det innebär att även om det blir färre än 25 avprickade kommer kvinnorna att springa sin första omgång på lördag kl 16.30 och finalen på söndag, kl 14.25. Samma förutsättningar gäller för männen, vid färre än 25 avprickade kommer deras första omgång att hållas på lördag, kl 16.50 och finalen på söndag, kl 15.30.

 

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se