Höjdkval för män utgår

Höjdkvalet för män utgår. Final sker direkt på söndag. Grenen är även stängd för efteranmälan.