PM

PM som pdf

PM för Stafett SM

16-17 maj

 

Före tävling

 

Hitta till Sollentunavallen.

Sollentunavallen har adress; Strandvägen 65, 191 35 Sollentuna om ni slår in adressen i en GPS, annars hittar man enklast genom att svänga av avfarten Sollentuna vid E4, följa Turebergsleden in mot Sollentuna Centrum, ta vänster vid rondellen efter att ni passerat under järnvägsspåren ut på Sollentunavägen. Följ vägen ca 800 meter så har ni Sollentunavallen på höger sida.

 

Parkeringsplatser

Det finns en mindre parkering på ovansidan av Sollentunavallen (åt Sollentunavägen till), är den full kan det finnas platser nedanför Sollentunavallen (Strandvägen) eller runtom i villaområdet. Vi ber er att uppmärksamma skyltning och övriga trafikregler.

 

Nummerlappar

Nummerlappar uthämtas föreningsvis vid sekretariatet. I nummerlappskuvertet finns alla föreningens nummerlappar samt laguppställningsblanketter. Kom ihåg att det är en nummerlapp per lag/gren. På nummerlappen finns också sträcka utmärkt med liten siffra.

Nummerlappen skall bäras på bröstet, reklamen får ej vikas in.

 

Efteranmälan

Ev efteranmälan sker hos sekretariatet. Vi kommer inte att kunna ta emot anmälan där det innebär en extra löpomgång. Grenar som redan är på gränsen är: P17 3x800m, P15 3x800m.

 

Avprickning – laguppställning

Inlämnad laguppställning gäller som avprickning. Korrekt ifylld laguppställning med tydligt textade namn ska lämnas in senast 60 minuter före start till sekretariatet. Saknas det laguppställningslappar hämtas nya i sekretariatet. Om laguppställning ändras mellan försök och final (gäller både ordning eller nya namn) ska ändrad laguppställning lämnas in till sekretariatet senast 60 minuter före final.

OBS! Mellan försök och final får max 50% av deltagarna bytas ut. Deltagarna får ej byta lag inom klassen/grenen mellan försök och final.

 

Föreningstält

Plats för lagtält finns på konstgräsplanen nedanför friidrottsarenan. Eftersom det är en konstisanläggning får det under inga som helst omständigheter spikas i underlaget. Det går också att ställa föreningstält på utrymmet ovanför läktaren på bortre långsidan om inte utrymningsvägar stängs igen.

 

Uppvärmning

Uppvärmning sker på konstgräsplanen nedanför friidrottsarenan det finns också några allvädersbelagda banor uppe på byggnaden i närheten av andra kurvan som kan användas för uppvärmning. Ta med egna stafettpinnar om uppvärmning med pinnar behövs.

 

Calling (upprop)

Calling (upprop) sker i särskilt tält i nära anslutning till 100metersstarten. Där kommer nummerlappar och tävlingsdräkt kollas. Enhetlig officiell tävlingsdräkt ska bäras. Calling sker senast 20 minuter före respektive start.

Under tävling

Vidarekvalificering

SFIF:s regler för vidarekvalificering gäller. Ni hittar reglerna på friidrott.se http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx#ute8r

 

Heatindelning

Ev seedning sköts av SFIF.

 

Final på finaltid

Om försök utgår genomförs finalerna på finaltid.

 

SM-värdighet

För att en tävling ska anses vara SM-värdig ska minst två lag starta, annars stryks grenen.

 

Särskilda regler

Minst 50% av startande deltagare i ett lag ska tillhöra sin åldergrupp (seniorer undantagna). 14-åringar får endast komplettera 15-årslag.

 

Nyhet!

Förra året infördes accelerationssträcka i växel två på 1000 meter stafett.

 

Uppställning på gemensam bana

Vid löpning på gemensam bana kommer lagen att ställas upp i ordning inifrån och ut efter ställningen ett halvt varv tidigare. Tyvärr är inte den uppdateringen med i senaste regelboken, men beslutades vid förbundsårsmötet 2011 (http://www.friidrott.se/docs/styr11nr2.pdf). Var god hörsamma instruktioner från funktionärerna.

 

Var god upplys era aktiva att inte ta klivet över på fel sida om markering för accelerationssträcka, växlingszon när de väntar på löpare. Vi ska försöka att högljutt påminna om detta, men det är viktigt att vi hjälps åt kring detta.

 

Siktmärken

Siktmärken i form av tejp är godkänt (gäller vid löpning på skild bana), lägg dock märke till att dessa får vara endast en per växling samt med maxmåtten 5x40 cm. Siktmärket måste vara på sin egen bana, lägg märke till att linjen på insidan inte tillhör banan.

 

 

Efter tävling

 

Protester

Ev protester ska inlämnas till sekretariatet på särskild blankett senast 30 minuter efter kungjort resultat. Protestavgift är 500 kronor för seniorer och 400 kronor för övriga. Ev teknisk bevisning i form av video eller liknande tas också tacksamt i samband med protest. Växlingarna kommer också att videofilmas av arrangören.

 

Resultat

Resultat anslås direkt på resultattavlan samt på Internet.

 

Prisutdelning

Prisutdelning kommer att ske snarast efter nästa lopp under finalpassen. Var god stanna i närheten av målområdet för att kunna delta på prisutdelning.

 

Dopingtester

Dopingtester kan komma att genomföras under tävlingsdagarna. Följ dopingfunktionärers instruktioner om du blir uttagen till dopingtest.

 

Förbeställd mat

Ni som har beställt mat i förväg hämtar ut den i cafeterian i stora byggnaden vid andra kurvan. I övrigt kommer det att finnas kioskförsäljning på plats.

ing på plats.

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se