Den 9 juni kommer en avstämning gällande Stafett SM!

Med tanke på rådande situation kring Coronaviruset! 

Vi följer situationen kring Coronaviruset och de riktlinjer Folkhälsomyndigheten, SFIF (https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx) och RF (https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/) sätter upp, vilket står i fokus när beslut tas om mästerskapet kommer att genomföras eller inte. Den 9 juni kommer avstämning att göras gällande läget och därför råder vi föreningar att vänta med anmälan och bokning!