PM

Tävlingsområde                                                                                         

Vilsta motionscenter Eskilstuna                                                                      

                                                                                                                        

Vägbeskrivning                                                                                          

Följ vägskyltar mot Vilsta Camping samt skyltning Terräng-SM

                                                                                                                        

Parkering                                                                                                     

Sker i anslutnng till tävlingsområdet, följ skyltning, boende på hotellet/stugorna parkerar

på parkering i anslutning till hotellet                                                             

                                                                                                                        

Banan                                                                                                            

Banan är 2 km, karta och banprofil finns på hemsidan här.

                                                                                                                        

Omklädning                                                                                                                         

Omklädning i anslutning till tävlingsområdet                                                

                                                                                                                        

Nummerlappar & avprickning                                                              

Uthämtning av nummerlappar gäller som avprickning och sker individuellt senast

60 minuter före respektive start.                                                                   

Tider för uthämtning, lördag 09.00-16.00, söndag 08.30-13.30

Nummerlappar till söndagen lämnas endast ut på söndagen.

Tävlar man i flera klasser måste man hämta ut en ny nummerlapp för varje klass,

nummerlappen ska bäras synligt på bröstet och reklamen får inte vikas in.

I veteranklasser och i klasserna 16-17 ska även nummerlapp som talar om klasstillhörighet

bäras på ryggen.                                                                                             

Startavgift ska vara betald för att få starta                                                    

                                                                                                                        

Efteranmälan                                                                                              

Efteranmälan kan göras mot kontant betalning, 400:- för seniorer och veteraner, 350:-

för ungdomar och juniorer, möjlighet att efteranmäla sig finns till och med

avprickningstidens slut i anslutning till nummerlappsutdelningen.

 

Uppvärmning

Ingen uppvärmning får ske på banan då tävling pågår

 

Upprop

Upprop 10 minuter före respektive start vid startområdet

 

Tävlingskläder

Reglementsenlig tävlingsdräkt ska bäras, respektera reglerna för

tillåten reklam på tävlingskläderna

 

Resultat

Anslagstavlor finns i anslutning till start & målområdet där resultatlistor anslås

kontinuerligt samt på nätet

 

Prisutdelning

Medaljer till de 3 främsta i varje klass samt de 3 bästa lagen, tidsprogram för

detta finns på hemsidan.

 

Servering

Vid tävlingsområdet finns kiosk, restaurang, hamburgerförsäljning m.m.

 

Vätska

I anslutnig till målområdet finns vatten, samt vid varvning för de som springer

de längre distanserna

 

Sjukvård

Sjukvårdare finns i anslutning till målområdet

 

Protest

Eventuell protest lämnas till tävlingssekretariatet tillsamman med en avgift på

500:- för seniorer och 400:- för övriga, protest ska vara skriftlig och vara undertecknad

av tävlande eller av denne ansvarig ledare

 

Dopingkontroll

Dopingkontroller kan komma att genomföras

 

 

Övriga upplysningar

 

Gunnar Thysell

Jörgen Landin

Bjarne Thysell

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se