Tidsprogram prisutdelningar

Tidsprogram för prisutdelningar

Prisutdelningstidsprogrammet för nedladdning (pdf); Prisutdelningstidsprogram

Lördag

12.00 K35 4 km  
12.30 M60 4 km  
12.50 K35 Prisutdelning
13.15 M35 8 km  
13.50 M60 Prisutdelning
14.10 M 4 km  
14.35 K 4 km  
14.55 M35 Prisutdelning
15.05 F15 4 km  
15.25 M 4 km Prisutdelning
15.35 P15 4 km  
15.55 K 4 km Prisutdelning
16.00 F16/F17  
16.20 F15 Prisutdelning
16.30 P16/P17  
16.55 P15 Prisutdelning, därefter F16/F17 och P16/P17
     

Söndag

10.30 P13/P14 Svealands  
10.45 F13/F14 Svealands  
10.55 P13/P14 Prisutdelning
11.00 F19 4 km  
11.20 F13/F14 Prisutdelning
11.30 P19 6 km  
12.00 F19 Prisutdelning
12.10 K22 4 km  
12.25 P19 Prisutdelning
12.30 M22 8 km  
13.10 K22 Prisutdelning
13.35 K 8 km  
14.15 M22 8 km Prisutdelning
14.35 M 12 km  
15.30 K 8 km Prisutdelning, därefter M 12 km

 

F13/F14

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se