Förändring i tidsprogrammet

Två ändringar I tidsprogram.    

  • Spjut. F16 och P16 byter plats.  
  • F16 800 finalen flyttas från lördag till söndag 13.35.  ”på begäran”.