Tävlings PM

Tävlingsplats

Vilundavallens Idrottplats, Upplands Väsby. Tävlingsarenan kan nås via avfart 176 på E4 Trafik-plats Glädjen, kör mot Upplands Väsby Centrum och arenan ligger på Husarvägen 25 i UpplandsVäsby.

Nummerlappar

Finns att hämta i nummerlappstältet bakom stora läktaren. De går att hämta från klockan 09.00på fredagen och från klockan 08.00 på lördagen och söndagen. Den uthämtade nummerlappenska bäras på magen. Nummerlappen skall bäras väl synlig och reklamen får ej vikas in. SFIF:sreklamregler skall följas och felaktig reklam kommer att tejpas eller täckas över.

Efteranmälan

Accepteras i mån av plats till dubbel avgift. Vid fulla omgångar så stängs grenen för efteranmälan.Kostnaden faktureras klubben. Efteranmälan sker vid nummerlappsutdelningen.

Avprickning

Avprickning sker bakom stora läktaren. Avprickning görs genom personlig namnteckning av denaktive senast 60 min före grenstart. I stav gäller 90 min före utsatt starttid. Om den aktive missaravprickningen tillåts denne inte att starta i grenen.Ingen avprickning efter kval och försök.Deltagare i tresteg får gärna ange vilken planka man vill hoppa från i samband med avprickningen.Deltagare i slägga skall ange om man är höger- eller vänsterkastare.Avprickad deltagare som uteblir från start utesluts från deltagande i efterföljande grenar i tävlingen.(gäller ej vid läkarintyg).

Omklädning

Omklädningsrum finns i direkt anslutning till tävlingsarenan.

Inlämning av tävlingsredskap

Egna redskap ska lämnas in till tekniska ledaren vid TIC som ligger i lokalen bakom resultatstugan,se kartan längst bak i foldern. Detta skall ske senast en (1) timme före grenens start.

Uppvärmning

Uppvärmning kan ske på gräsplanen nordväst om tävlingsarenan. Ingen uppvärmning inne påtävlingsarenan är tillåten.

Upprop/Calling

Upprop sker i tält strax söder om tävlingsarenan 20 min före start i löpgrenarna, 45 min i hoppoch kast samt 60 min före i stav. Efter upprop går de aktiva tillsammans med funktionär till gren-start. I kast har alla rätt till 2 inkast. Vid upprop kommer tävlingsdräkt, spiklängd, nummerlapp ochreklam att kontrolleras.

Aktivas utmarsch

Efter avslutad teknikgren kommer aktiva följas ut av funktionär i samlad grupp. Chans att lämnaarenan finns även efter omgång 3 i kast och horisontella hopp.

Klädkorgar

Vid löpgrenarna kommer klädkorgar att finnas för överdragskläder. Dessa transporteras sedan tillsödra sidan av måldomartornet.

Tävlingsbestämmelser

Tävlande ska bära reglementsenlig tävlingsdräkt. Högst tillåtna längd på spikar är 6 mm i löpningaroch 9 mm i hopp och spjut. Inga redskap får tas in på tävlingsarenan av den aktive själv (gäller ejstavar). Inga ledare, tränare eller icke tävlande får befinna sig på innerplan under tiden som täv-lingarna pågår. Det är förbjudet att ta med sig påslagen mobiltelefon eller musikanläggning utanhörlurar på innerplan.

Under pågående tävling – tränare/aktiv

Vid finaltävling ska alla aktiva vara inne på arenan under hela tävlingen, och sedan gå ut tillsam-mans med funktionärerna. Vid kvaltävling är det tillåtet att lämna arenan efter klarad kvalgräns.Tränare och aktiv får kommunicera med varandra verbalt under förutsättning att tränaren håller sigutanför staketet och den aktive innanför. Det är inte tillåtet för de aktiva att korsa löparbanorna föratt prata med sin tränare om löpning pågår.

Säkerhet

Spjutkast, diskus och slägga kommer att ske på innerplan. Det är mycket viktigt att alla är med-vetna om detta så att vi klarar oss utan onödiga olyckor.

Semifinaler

Inga semifinaler på 300 – 400 m.Enligt förbundsårsmötesbeslut ska 300 - 400 m för 15-16 åringar bara ha två omgångar (testunder två år).

Kvalificeringar

Kvalificering från försök och semifinaler i löpningar sker enligt bestämmelser för mästerskapstäv-lingar i SFIF: regelbok. Vilundavallens idrottsplats har 6 banor runt.Till final går alla som har klarat nedanstående kvalgränser eller de 12 bästa.Tävlande som klarar kvalgränsen får inte göra fler försök i kvaltävlingen.

Kvalgränser

Kvaltävlingar kommer att genomföras i alla längdhoppsklasserna.Följande kvalgränser gäller:F15 längd5.10F16 längd5.15P15 längd5.85P16 längd6.10

Höjningsschema

Följande höjningsschema kommer att användas i höjd:F15 Höjd kvalgräns 1.60m142-146-150-153-156-158-160 (kval)144-150-154-158-161-164 + 2cm (final)

F16146-152-156-160-163-166+2 cm

P15163-169-173-177-180-183 + 2cm

P16168-174-178-182-185-188 + 2cm

Följande höjningsschema kommer att användas i stavhopp:F15 218-236-254-266-278-286-294-300-306 + 5cmF16 244-262-280-292-304-312-320-326-332 + 5cmP15 254-272-290-302-314-322-330-336-342 + 5cmP16 319-337-355-367-379-387-395-401-407 + 5cm

Trestegsplankor

Plankor finns på 9 och 11 m.Vid avprickning skriv gärna vilken planka som önskas.

Prisutdelning

Direkt efter slutförd teknikgren går grenfunktionär tillsammans med de tre främsta till prisutdelning-en. Prisutdelning sker snarast efter varje gren. Deltagarna inväntar prisutdelning i klädtältet.

Protester

Lämnas skriftligt till sekretariatet inom 30 min efter det att resultaten offentliggjorts, med tillhör-ande avgift på 350 kr. Juryns beslut kan ej överklagas. Juryn består av Christer Derger, BertilLundström och Åke Westerlund.

Resultat

Resultatlistor sätts upp löpande under dagen.Hemsidan: www.smfriidrott.com och www.vikfri.nu

Sjukvård

Sjukvårdspersonal kommer att vara på plats under alla tre tävlingsdagarna.Dopingkontroll kan förekomma.

Lunch

De som förbeställt lunch får lunchkuponger tillsammans med nummerlapparna.Lunchen serveras mellan kl. 11.00 och 14.00.

Kiosk/Grill

I vår kiosk serverar vi: kaffe, the, drycker, smörgåsar, bullar, frukt och godis.Vi kommer även ha våra grillar i gång där det går att köpa korv och hamburgare.

T-shirt

Vi kommer att ha försäljning av USM t-shirtar. Kostar 150 kr/st, kontantbetalning (ej kort).

Övrig sportförsäljning

Sportförsäljning finns, se kartan längst bak i foldern.

Förenings- och företagstält

Föreningar och företag som i förväg anmäler intresse bereds plats för eget tält.

Invigning

En invigning kommer att ske kl. 11.30 lördagen den 11 augusti.

Parkering

Finns i anslutning till Vilundavallens idrottsplats. Vi kommer att ha parkeringsvakter som visar dig tillrätta och parkeringen kostar 20:-/dag.

Väsby IK Friidrottsklubb hälsar deltagare, ledare, funktionärer och publik hjärtligt välkomna till Upplands Väsby och USM i friidrott 2012.

 

Grupper: