F15 höjd och F16 800m

Ändring i tidsprogrammet. F15 Höjd starttid 11.30 F16 800m försök utgår. Pga många dubbleringar 800m och 1500m utgår försöken på 800m.