Lunchbeställning

Varm lunch kommer att erbjudas via förbeställning från respektive förening för 80 kronor.

OBS! Endast en samlad beställning per förening!

Denna uppgift vill vi få in via mailadress info@hiffri.se senast den 24 juli tillsammans med önskemål om specialkost.

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se