Viktkastning M22 utgår

Grenen viktkastning för klass M22 utgår

då endast 2 deltagare anmält sig innan anmälningstidens utgång.

  Tävlingsregler för friidrott Kap C 2.1.22