LEDARACKREDITERING

Tränare och ledare från medverkande klubbar erhåller ett ackrediteringskort som ska bäras väl synligt.

Beställning av ackrediteringskort ska ske klubbvis och skickas till ism@08fri.se i samband med anmälan av tävlande och ska innehålla namn, funktion. Varje medverkande klubb erbjuds kvittera ut max lika många ackrediteringskort som antal anmälda tävlande + 1 (SFIF/TäK). Korten delas ut vid informationen.

Ackrediteringskortet ger tillträde till arenan och dess avgränsade områden för mästerskapets deltagare - omklädning, klubbfys, uppvärmning, aktiva/tränare/ledares sittplatsläktare och ståplatsläktare.

I mån av plats - sålda biljetter - ger ackrediteringskortet även tillträde till arenans publika sittplatser.

 

 

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se